Cricket Himalaya
Cricket News From Top of The World

जिल्ला क्रिकेट संघहरुलाइ स्वतन्त्र टोलिको १५ दिने सुचना !

श्रावण १०, क्रिकेट हिमालय

नेपाल क्रिकेट संघको जारी निलम्बन फुकाउने प्रक्रिया स्वरुप बाँकी रहेका प्रक्रिया पुरा गर्न आईसीसी द्वारा निर्मित स्वतन्त्र टोलिले आफ्नो काम सुरु गरेको छ । स्वतन्त्र टोलिले पहिलो चरणमा सम्पुर्ण जिल्ला क्रिकेट संघहरुलाई सुचना जारी गरेको छ ।

नेपाल क्रिकेट संघको २०७५ बैसाख ६ गते सम्पन्न भएको बिशेष साधारण सभाबाट पारित भएको सम्सोधित बिधान अनुसार स्वतन्त्र टोलिले सम्पुर्ण जिल्ला क्रिकेट संघहरुको पुन: निर्वाचन सम्बन्धी निर्णय गर्नका लागी १५ दिने सुचना जारी गरेको छ ।

उक्त सुचनामा प्रत्येक जिल्ला क्रिकेट संघका सम्पुर्ण सदस्यहरुले नेपाल क्रिकेट संघको सन्सोधित सदस्यताको योग्यता पुरा गरि सदस्यता प्राप्त गरेको र नेपाल क्रिकेट संघको बिधान (२०७४ भदौ ६ को सम्सोधन सहित) बमोजिम गरिएको निर्वाचन स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गरेको कुरा प्रमाणित गर्न पर्नेछ ।

आफुले गरेको निर्वाचन प्रमाणित गर्नका लागी सो संघ सम्बन्धित सम्पुर्ण प्रमाण कागजातहरु सम्बन्धित जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष वा सचिबले सहि छाप गरि प्रमाणित गरेको प्रतिलिपी समेत सम्लग्न गरि स्वतन्त्र टोलिका सदस्य श्री ठाकुर प्रताप थापा वा श्री लेख बहादुर छेत्री मार्फत स्वतन्त्र टोलि समक्ष निवेदन पेस गर्नका लागी नेपाल क्रिकेट संघको बिधानको धारा २२ को उपधारा ५(ख) बमोजिम १५ दिने सुचना “स्वतन्त्र टोलि” जारी गरेको छ ।