Cricket Himalaya
Cricket News From Top of The World

CAN को साधारणसभाले संसोधित बिधान “जस्ताको त्यस्तै” पास गरेपछी, अब के ?

CAN को साधारणसभाले संसोधित बिधान “जस्ताको त्यस्तै” पास गरेपछी, अब के ?

१. कुल ५ सदस्यीय Monitoring Team बन्ने छ, जसमा ICC प्रतिनिधि ३, CAN को १ र रा खे प को १ सदस्य हुनेछन ।

२. उक्त Monitoring Team ले CAN का ३९ जिल्ला मध्ये – यसअघी ३७ जिल्लाको निर्वाचन बिधानसम्मत भएको छ कि छैन हेर्नेछ, प्रक्रिया पूरा गरेका जिल्लाको निर्वाचन सदर हुनेछ भने कहि कतै जिल्लामा गडबड रैछ भने पुन निर्वाचन गर्न निर्देसन दिनेछ । बाँकी २ जिल्ला भक्तपुर र ललितपुरको नयाँ चुनाव हुनेछ ।

३. सबै ३९ जिल्लाकै क्लियर भएपछी ७ प्रदेस को निर्वाचन हुनेछ ।

४. सबै प्रदेसको सम्पन्न भएपछी CAN को निर्वाचन हुनेछ ।

५. नयाँ CAN फर्म भएपछी ICC ले सस्पेन्सन खोल्नेछ ।

CAN को AGM मा क-कसले के भन्यो हेर्नुहोस् भिडियो